WAT IS SPELTHERAPIE?

Voor veel kinderen is het lastig om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Als een kind iets problematisch heeft meegemaakt, kan hij of zij dat niet altijd vertellen maar merk je dit wel aan een aantal dingen als bijvoorbeeld:

 

snel prikkelbaar zijn of snel ruzie maken
teruggetrokken of juist drukker zijn dan normaal
slecht slapen
snel en veel huilen
(faal)angstig zijn
buikpijn of andere lichamelijke klachten
weinig zelfvertrouwen hebben
weinig of geen vriendjes hebben
gedragsproblemen of leerproblemen op school

 

Wanneer zulke problemen langere tijd duren, kan de gezonde ontwikkeling van een kind in gevaar komen. Hulp van buitenaf is dan soms nodig. Speltherapie kan een goede behandelwijze zijn om de balans te herstellen!

Speltherapie biedt het kind ruimte om binnen spel emoties en gevoelens zoals verdriet, boosheid of angst opnieuw te beleven. Doordat de speltherapeute alle aandacht heeft voor het kind en zijn spel is het kind in staat opgedane ervaringen uit te spelen, te verwerken en te experimenteren met nieuw, ander gedrag. De speltherapeute ondersteunt het kind in het (her)vinden van de balans in de ontwikkeling. Na de therapie zal het kind zich weer prettiger voelen en daardoor beter functioneren.

 

VOOR WIE?

Speltherapie is voor jeugdigen en kinderen vanaf 3 jaar. Ook kinderen met ADHD of (een vorm van) autisme kunnen profiteren van speltherapie.